Hội nghị Ban Chấp hành CĐYTVN lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 -2023

Đăng vào 12/01/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu NQ 01/BCH-CĐYT
Ngày BH 07/01/2021
Ngày hiệu lực 07/01/2021
Người ký Đ/c Phạm Thanh BÌnh - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Nghị quyết
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản