về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Đăng vào 24/11/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu 24/CT-BYT
Ngày BH 24/11/2020
Ngày hiệu lực 24/11/2020
Người ký Nguyễn Thanh Long
CQ ban hành Bộ Y Tế
Loại Chỉ thị
Lĩnh vực Y tế
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản