V/v Thay đổi tài khoản nộp quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Đăng vào 18/11/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 360/CĐYT
Ngày BH 13/11/2020
Ngày hiệu lực 13/11/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản