Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

Đăng vào 17/11/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 54/CĐYT
Ngày BH 30/10/2020
Ngày hiệu lực 30/10/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản