V/v Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đăng vào 04/11/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 348/CĐYT
Ngày BH 04/11/2020
Ngày hiệu lực 04/11/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản