Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng CĐYTVN

Đăng vào 29/10/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu QĐ 309/CĐYT
Ngày BH 29/10/2020
Ngày hiệu lực 29/10/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản