Dự tập huán lớp Điều lệ CĐVN lớp tập huấn số 4 tại Hà Nội

Đăng vào 21/10/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu GM 73/CĐYT
Ngày BH 21/10/2020
Ngày hiệu lực 21/10/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh BÌnh - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Giấy mời
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản