Một số nội dung về hoạt động Quỹ xã hội từ thiện tại CĐYTVN

Đăng vào 01/09/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu BC 46/CĐYT
Ngày BH 01/09/2020
Ngày hiệu lực 01/09/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Báo cáo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản