Tập huấn điều lệ Công đoàn Việt Nam (tại Ninh Bình có DS kèm theo)

Đăng vào 23/07/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu GM45/CĐYT
Ngày BH 23/07/2020
Ngày hiệu lực 23/07/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Giấy mời
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản