Hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020

Đăng vào 16/07/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu BC 34/CĐYT
Ngày BH 15/07/2020
Ngày hiệu lực 15/07/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Báo cáo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản