Nghị quyết Hội nghị BCH-CĐYTVN lần thứ 6 nhiệm kỳ 2018 -2023

Đăng vào 15/07/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu NQ 03/BCH-CĐYT
Ngày BH 14/07/2020
Ngày hiệu lực 14/07/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Nghị quyết
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản