Kết quả kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban kiểm tra CĐYTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023 (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)

Đăng vào 14/07/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu TB 11 CĐYT
Ngày BH 13/07/2020
Ngày hiệu lực 13/07/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Thông báo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản