Vv/ Tổ chức hội thảo tự chủ trong các trường Y dược và vai trò của tổ chức CĐ (gửi Khối trường)

Đăng vào 01/07/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 37/ CĐYT
Ngày BH 01/07/2020
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản