Kiểm tra đánh giá hoạt động chất lượng CĐ cơ sở

Đăng vào 01/07/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 36 CĐYT
Ngày BH 01/07/2020
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản