V/v Kiện toàn thành viên Ban Biên tập Website Công đoàn Y tế Việt Nam

Đăng vào 26/06/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu QĐ 151/CĐYT
Ngày BH 24/06/2020
Ngày hiệu lực 24/06/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản