Thực hiện Chỉ thị 37/CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quan hẹ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Đăng vào 08/06/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 01/BCSĐ
Ngày BH 03/06/2020
Ngày hiệu lực 03/06/2020
Người ký Đ/c Thanh Long - Thứ trưởng BYT
CQ ban hành Bộ Y Tế
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản