V/v Gửi danh sách đề nghị khen thưởng nộp tài chính CĐ năm 2019

Đăng vào 19/05/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 147/CĐYT
Ngày BH 18/05/2020
Ngày hiệu lực 18/05/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản