Về việc thực hiện công tác kiểm tra Công đoàn

Đăng vào 31/03/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu HD 11/CĐYT
Ngày BH 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản