Kết quả họp lần thứu tư Ủy ban kiểm tra Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Đăng vào 22/01/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu TB 01/CĐYT
Ngày BH 21/01/2020
Ngày hiệu lực 21/01/2020
Người ký Đ/c Vũ Anh Tuấn - Chủ nhiệm UBKT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Thông báo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản