Quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong BCH-CĐCS trực thuộc CĐYTVN

Đăng vào 10/01/2020

Chi tiết:

Số / ký hiệu HD 01/CĐYT
Ngày BH 02/01/2020
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản