Bản thỏa thuận hợp tác giữa CĐYTVN và công ty cổ phần Elemento Việt Nam về Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ và Người Lao động ngành y tế

Đăng vào 12/12/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu Biên Bản
Ngày BH 12/12/2019
Ngày hiệu lực 12/12/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủi tịch, Nguyễn Bá Thiện - CT Hội đồng Quản trị
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Biên bản
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm :

Tìm kiếm văn bản