Triển khai cac nhiệm vụ Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019 -2023

Đăng vào 19/11/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 95/CĐYT
Ngày BH 19/11/2019
Ngày hiệu lực 19/11/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm :

Tìm kiếm văn bản