V/v Thưc hiện Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở nơi làm việc (Gủi Khối Doanh nghiệp)

Đăng vào 11/11/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 312/CĐYT
Ngày BH 06/11/2019
Ngày hiệu lực 06/11/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản