Quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT LĐLĐ tỉnh TP, CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN

Đăng vào 29/10/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu HD 1589/TLĐ
Ngày BH 16/10/2019
Ngày hiệu lực 16/10/2019
Người ký Đ/c Nguyễn ĐÌnh Khang - Chủ tịch
CQ ban hành Tổng Liên đoàn LĐVN
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản