Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-CĐYT ngày 02/10/2019 Ban hành bảng Chấm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Đăng vào 22/10/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu HD 10/CĐYT
Ngày BH 18/10/2019
Ngày hiệu lực 18/10/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản