Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài klhu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Đăng vào 14/10/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu Chương trình 1563/TLĐ
Ngày BH 09/10/2019
Ngày hiệu lực 09/10/2019
Người ký Đ/c Nguyễn ĐÌnh Khang - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản