Kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2019

Đăng vào 10/10/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 88 CĐYT
Ngày BH 10/10/2019
Ngày hiệu lực 10/10/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản