Mời dự Kỉ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Gửi CĐCS khu vực Hà Nội)

Đăng vào 02/10/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu 75/GM - CĐYT
Ngày BH 02/10/2019
Ngày hiệu lực 02/10/2019
Người ký Phạm Thanh Bình
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Giấy mời
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản