Tham dự Hội thảo truyền thông thực hiện Văn hóa công sở và giao tiếp ứng xử ( tổ chức tại Cần thơ)

Đăng vào 10/09/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu GM 59/CĐYT
Ngày BH 10/09/2019
Ngày hiệu lực 10/09/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Giấy mời
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản