Tham dự tập huấn "Bảo vệ Blouse trắng" và truyền thông thực hiện văn hóa công sở, giao tiếp ứng xử trong ngành Y tế năm 2019 ( Gửi CĐCS trực thuộc khu vực Miền trung)

Đăng vào 20/08/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu GM 49/CĐYT
Ngày BH 20/08/2019
Ngày hiệu lực 20/08/2019
Người ký Đ/c Phamj Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Giấy mời
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản