Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ (2010-2020)

Đăng vào 05/08/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 67/TLĐ
Ngày BH 25/08/2019
Ngày hiệu lực 25/08/2019
Người ký Đ/c Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch
CQ ban hành Tổng Liên đoàn LĐVN
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản