Thông báo kết quả cuộc thi Ảnh "Nét đẹp Công đoàn và Người Lao động"

Đăng vào 10/07/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu 50/TB - CĐYT
Ngày BH 08/07/2019
Ngày hiệu lực 08/07/2019
Người ký Phạm Thanh Bình
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Thông báo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản