Kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2019 tại CĐCS ( gửi 22 đơn vị có DS kèm theo)

Đăng vào 30/05/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH số 64/CĐYT
Ngày BH 29/05/2019
Ngày hiệu lực 29/05/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản