Về việc đổi thẻ đoàn viên Công đoàn

Đăng vào 23/05/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV số 161/CĐYT
Ngày BH 21/05/2019
Ngày hiệu lực 21/05/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản