Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên

Đăng vào 25/04/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu GM số 20/CĐYT
Ngày BH 24/04/2019
Ngày hiệu lực 24/04/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Giấy mời
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản