Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư TƯ Đảng về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và đánh giá 3 năm thi hành luật ATVSLĐ năm 2015

Đăng vào 17/04/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 29/CĐYT
Ngày BH 16/04/2019
Ngày hiệu lực 16/04/2019
Người ký Đ/c Phạm Thị Thanh Thủy- Phó Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản