V/v Lấy ý kiến tham gia xây dựng Hướng dẫn đánh giá xếp loại Công đoàn các cấp

Đăng vào 17/04/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 132/CĐYT
Ngày BH 17/04/2019
Ngày hiệu lực 17/04/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản