Về việc phát triển đoàn viên năm 2019 (Gửi CĐCS trực thuộc)

Đăng vào 14/03/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 80/CĐYT
Ngày BH 14/03/2019
Ngày hiệu lực 14/03/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản