Báo cáo kết quả cuộc thi viết tuyên truyền " Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" (CĐCS trực thuộc CĐYTVN khối Bệnh viện TƯ) (CĐ ngành Y tế các tỉnh thành phố)

Đăng vào 01/02/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 37/CĐYT
Ngày BH 01/02/2019
Ngày hiệu lực 01/02/2019
Người ký Đ/c Bình -Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản