V/v Đổi con dấu Công đoàn cơ sở theo TT số 44/2017/TT-BCA

Đăng vào 17/01/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 25/CĐYT
Ngày BH 17/01/2019
Ngày hiệu lực 17/01/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản