Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Bà Nông Thiị Bích Hằng - Chánh Văn phòng- CĐYTVN

Đăng vào 08/01/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu TB 02/CĐYT
Ngày BH 07/01/2019
Ngày hiệu lực 07/01/2019
Người ký Đ/c Phạm Thanh Thủy - Phó Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản