Nội dung họp Ban BIên tập Website ngày 18/12/2018

Đăng vào 08/01/2019

Chi tiết:

Số / ký hiệu TB 98/CĐYT
Ngày BH 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Người ký Đ/c Phạm THanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Thông báo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản