Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới (gửi CĐCS trực thuộc và CĐNYT các tỉnh thành phố)

Đăng vào 06/12/2018

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 68/CĐYT
Ngày BH 05/12/2018
Ngày hiệu lực 05/12/2018
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản