Văn bản Tài chính

Đăng vào 20/11/2018

Chi tiết:

Số / ký hiệu Ban Tài chính
Ngày BH 20/11/2018
Ngày hiệu lực 20/11/2018
Người ký
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản