Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động của CĐYTVN nhiệm kỳ 2018-2023 Tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính, UBKT- CĐCS (gửi Khu vực miền Trung và miền Nam có danh sách kèm theo)

Đăng vào 07/11/2018

Chi tiết:

Số / ký hiệu GM 68/CĐYT
Ngày BH 07/11/2018
Ngày hiệu lực 07/11/2018
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Giấy mời
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản