V/v Cung cấp thông tin CĐCS năm 2018 (gửi CĐCS trực thuộc)

Đăng vào 01/11/2018

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 339/CĐYT
Ngày BH 31/10/2018
Ngày hiệu lực 31/10/2018
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chu tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản