V/v Chuyển trụ sở làm việc cơ quan CĐYTVN (Gửi CĐCS trực thuộc, CĐYT các tỉnh TP)

Đăng vào 24/09/2018

Chi tiết:

Số / ký hiệu TB 74/CĐYT
Ngày BH 21/09/2018
Ngày hiệu lực 21/09/2018
Người ký Đ/c Lê Quang Đức - Phó Chánh Văn Phòng
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Thông báo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản