Báo cáo về việc chỉnh sửa bổ sung Bảng chấm điểm CĐCS (kèm theo 4 phụ lục)

Đăng vào 17/09/2018

Chi tiết:

Số / ký hiệu BC/CĐYT
Ngày BH 17/09/2018
Ngày hiệu lực 17/09/2018
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Báo cáo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản