V/v Kiện toàn thành viên hội đồng thi đua -khen thưởng CĐYTVN

Đăng vào 12/03/2018

Chi tiết:

Số / ký hiệu 82/CĐYTVN
Ngày BH 09/03/2018
Ngày hiệu lực 09/03/2018
Người ký Đ/c Trần Thị Bích Hằng
CQ ban hành
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản