Học tập chuyên đề năm 2018

Đăng vào 08/03/2018

Chi tiết:

Số / ký hiệu 03/CĐYT
Ngày BH 06/03/2018
Ngày hiệu lực 06/03/2018
Người ký Đ/c Đào Thị Ngọc Dung -Phó Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản